Co jest SpinLAB ?

Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej

Celem projektu jest utworzenie Krajowego Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej – SPINLAB oraz wyposażenie tworzących go jednostek naukowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia wspólnych badań na światowym poziomie.

kierownik projektu: Feliks Stobiecki, Institut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
spinlab@ifmpan.poznan.pl

SpinLAB w UAM

Zakup klastra komputerowego.