Informacie o naszym Zakładzie

Zakład Fizyki Mezoskopowej jest stosunkowo młodym, dynamicznie rozwijającym się zakładem. Zespół specjalizuje się głównie w teoretycznych badaniach transportu elektronowego i spinowego w różnego typu nanostrukturach, takich jak molekuły, kropki kwantowe, nanorurki węglowe, zawory spinowe, czy też grafen. Są to układy intensywnie badane w wiodących ośrodkach naukowych w świecie ze względu na potencjalne możliwości zastosowania w nanoelektronice, spintronice, czy też technologiach przechowywania i przetwarzania informacji.

Zakład Fizyki Mezoskopowej jest jednym z inicjatorów tej tematyki w Polsce. Najważniejsze wyniki badań naukowych prowadzonych w Zakładzie zostały opublikowane w wiodących czasopismach o renomie międzynarodowej, a za swoje badania członkowie Zakładu zostali wyróżnieni szeregiem nagród i stypendiów naukowych. Najważniejsze z nich to: Nagroda FNP, tzw. Polski Nobel, dla prof. J. Barnasia w 2009 roku, nagroda Elsevier SCOPUS-Perspektywy, nagrody Premiera za rozprawy doktorskie, stypendia FNP (Start i Kolumb), stypendium Fundacji im. A. von Humboldta, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium Polityki, stypendia Miasta Poznania, stypendia Fundacji UAM, wielokrotnie Nagroda Rektora UAM.

Zakład posiada także silną współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, warto tu wspomnieć grupy prof. A. Ferta i prof. P. Grunberga, laureatów Nagrody Nobla z 2007 roku za odkrycie efektu gigantycznego magnetooporu. Pracownicy Zakładu posiadają również duże doświadczenie w ubieganiu się o środki finansowe na badania naukowe oraz w prowadzeniu projektów badawczych.


Dlaczego warto pisać pracę w naszym Zakładzie

  • możliwość pracy nad ciekawym i aktualnym problemem naukowym
  • możliwość współfinansowania projektów naukowych z grantów krajowych i europejskich
  • możliwość wyjazdów na konferencje, warsztaty i staże naukowe
  • mozliwość poznania nowoczesnych, teoretycznych metod badawczych


Proponowane tematy prac dyplomowych

W bieżącym roku akademickim proponujemy następujące tematy prac dyplomowych.

Złącza materiałów grafeno-podobnych: własności transportowe
promotor: prof. dr hab. Józef Barnaś
Półmetale topologiczne
promotor: prof. dr hab. Józef Barnaś
Wykorzystanie prądów spinowych w elementach pamięci magnetycznych i spintronice
promotor: prof. dr hab. Józef Barnaś
Analiza efektywności rozszczepiacza par Coopera opartego na mezoskopowym układzie hybrydowym
promotor: prof. UAM dr hab. Wojciech Rudziński
Efekty włączeniowe w układzie hybrydowym opartym na kropce kwantowej.
promotor: prof. UAM dr hab. Wojciech Rudziński
Transport spinowo-spolaryzowany w heterostrukturach opartych na izolatorach magnetycznych
promotor: prof. UAM dr hab. Wojciech Rudziński
Interference effects in transport through quantum dot systems
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Weymann
Quantum quench dynamics in correlated nanoscale systems
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Weymann
Signatures of Majorana fermions in transport through nanostructures
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Weymann
Wpływ efektów bliskościowych na wybrane efekty transportowe w heterostrukturach van der Waalsa opartych na grafenie
promotor: prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał
Efekty magnetooporowe w układach z oddziaływaniem spin-orbita
promotor: prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał
Oddziaływanie wymienne i jego wpływ na efekty transportowe w układach z oddziaływaniem spin-orbita
promotor: prof. UAM dr hab. Anna Dyrdał

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z promotorem pracy.

Dyżury pracowników

dr Piotr Trocha
poniedziałek od 14:00 do 16:00
dr Kacper Wrześniewski
piątek od 14:00 do 16:00