PhD theses

Kacper Wrześniewski
Correlation effects in transport through quantum dot systems

supervisor: prof. dr hab. Ireneusz Weymann
defended: November 2018
Łukasz Karwacki
Spinowe efekty w transporcie termoelektrycznym przez uk?ady kropek kwantowych


supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended:
Krzysztof Wójcik
Spin-resolved electric and thermoelectric transport properties of correlated quantum dot systems

supervisor: prof. dr hab. Ireneusz Weymann
defended: July 2017
Anna Dyrdał
Spinowy efekt Halla
Spin Hall effect

supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended: June 2013
Pavel Baláž
Current-induced magnetization dynamics in metallic spin valves

supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended: January 2012
Piotr Trocha
Wpływ efektów interferencyjnych i korelacji kulombowskich na transport elektronowy przez układy kropek kwantowych
Influence of interference effects and Coulomb correlations on electron transport through quantum dots system

supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended: July 2011
Maciej Misiorny
Charge and spin transport through magnetic molecules

supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended: April 2010
Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska
Transport elektronowy i akumulacja spinowa w nanostrukturach magnetycznych
Electron transport and spin accumulation in magnetic nanostructures

supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended: February 2009
Ireneusz Weymann
Spin-Dependent Transport in Magnetic Nanostructures with Coulomb Blockade

supervisor: prof. dr hab. Józef Barnaś
defended: September 2005