Publications by S Łazarski

  1. Ł. Karwacki, K. Grochot, S. Łazarski, W. Skowroński, J. Kanak, W. Powroźnik, J. Barnaś, F. Stobiecki, T. Stobiecki
    Optimization of spin Hall magnetoresistance in heavy-metal/ferromagnetic-metal bilayers
    Sci. Rep. 10, 10767 (2020)
  2. W. Skowroński, Ł. Karwacki, S. Ziętek, J. Kanak, S. Łazarski, K. Grochot, T. Stobiecki, P. Kuświk, F. Stobiecki, J. Barnaś
    Determination of Spin Hall Angle in Heavy-Metal/Co-Fe-B-Based Heterostructures with Interfacial Spin-Orbit Fields
    Phys. Rev. App. 11, 024039 (2019)