O projekcie

CEL PROJEKTU:

Nieustanny rozwój nowych technologii informatycznych przyczynił się zintensyfikowania badań nad nowymi nanostrukturami i zjawiskami, które w nich występują. Jedną z szeroko badanych obecnie dziedzin jest spintronika, która stawia sobie za cel wykorzystanie spinu elektronu na równi z jego ładunkiem. Głównym celem niniejszego projektu jest pogłębienie wiedzy o efektach spinowych w transporcie oraz o fundamentalnych oddziaływaniach i zjawiskach, które pojawiają się w złożonych nanostrukturach magnetycznych. Badania naukowe w szczególności obejmują analizę własności transportowych molekularnych zaworów spinowych oraz układów sztucznych molekuł, analizę transportu Andreev’a w nanostrukturach magnetycznych, z naciskiem na badanie możliwości rozszczepienia i manipulacji parami Coopera, a także badania zależnego od czasu transportu i dynamiki spinowej. Charakterystyki transportowe badanych nanostruktur zależą w znacznej mierze od jakości sprzężenia z zewnętrznymi elektrodami oraz od współoddziaływania pomiędzy własnościami molekuł, takimi jak anizotropia magnetyczna, z zależnymi od spinu procesami tunelowymi. Do ich wyznaczenia wykorzystane zostaną nowoczesne metody obliczeniowe, takie jak technika diagramowa w czasie rzeczywistym, metoda równań ruchu dla funkcji Greena, czy też metoda numerycznej grupy renormalizacji. W celu realizacji projektu oraz przeprowadzenia powyższych badań utworzony został nowy zespół badawczy, składający się głównie z młodych naukowców rozpoczynających swoją karierę naukową.

OKRES REALIZACJI: 07.05.2014 - 06.10.2018


Zespół naukowy

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ireneusz Weymann (kierownik projektu)

dr Krzysztof Wójcik,
mgr Kacper Bocian,
mgr Anna Płomińska,
mgr Kacper Wrześniewski,
lic. Filip Pawlicki.

Publikacje

 1. A. Polak-Płomińska, I. Weymann
  Magnetoresistive properties of a double magnetic molecule spin valve in different geometrical arrangements
  J. Magn. Magn. Mater. 480, 11 (2019)
 2. A. Polak-Płomińska, I. Weymann
  Tunnel magnetoresistance of a supramolecular spin valve
  EPL 125, 18004 (2019)
 3. G. Górski, J. Barański, I. Weymann, T. Domański
  Interplay between correlations and Majorana mode in proximitized quantum dot
  Sci. Rep. 8, 15717 (2018)
 4. F. Schwarz, I. Weymann, J. Von Delft, A. Weichselbaum
  Nonequilibrium Steady-State Transport in Quantum Impurity Models: A Thermofield and Quantum Quench Approach Using Matrix Product States
  Phys. Rev. Lett. 121, 137702 (2018)
 5. F. Pawlicki, I. Weymann
  Andreev transport through single-molecule magnets
  Phys. Rev. B 98, 085411 (2018)
 6. P. Trocha, K. Wrześniewski
  Cross-correlations in a quantum dot Cooper pair splitter with ferromagnetic leads
  J. Phys.: Cond. Matter 30, 305303 (2018)
 7. K. Bocian, W. Rudziński, I. Weymann
  Splitting efficiency and interference effects in a Cooper pair splitter based on a triple quantum dot with ferromagnetic contacts
  Phys. Rev. B 97, 195441 (2018)
 8. A. Polak-Płomińska, M. Misiorny, I. Weymann
  Manipulating spins of magnetic molecules: Hysteretic behavior with respect to bias voltage
  EPL 121, 38006 (2018)
 9. A. Polak-Płomińska, M. Misiorny, I. Weymann
  Dynamical Aspects of Magnetic Switching in a Single Molecule-Based Spin Valve
  Acta Phys. Pol. A 133, 555 (2018)
 10. F. Pawlicki, I. Weymann
  Andreev Transport through a Magnetic Molecule Weakly Coupled to Ferromagnetic Leads
  Acta Phys. Pol. A 133, 594 (2018)
 11. K. Wrześniewski, I. Weymann
  Dark states in spin-polarized transport through triple quantum dot molecules
  Phys. Rev. B 97, 075425 (2018)
 12. I. Weymann, R. Chirla, P. Trocha, C. P. Moca
  SU(4) Kondo effect in double quantum dots with ferromagnetic leads
  Phys. Rev. B 97, 085404 (2018)
 13. A. Polak-Płomińska, I. Weymann, M. Misiorny
  Dynamical spin accumulation in large-spin magnetic molecules
  Phys. Rev. B 97, 035415 (2018)
 14. C. P. Moca, C. Mora, I. Weymann, G. Zarand
  Noise of a Chargeless Fermi Liquid
  Phys. Rev. Lett. 120, 016803 (2018)
 15. K. Wrześniewski, I. Weymann
  Kondo physics in double quantum dot based Cooper pair splitters
  Phys. Rev. B 96, 195409 (2017)
 16. K. Wrześniewski, I. Weymann
  Influence of Magnetic Field on Dark States in Transport through Triple Quantum Dots
  Acta Phys. Pol. A 132, 109 (2017)
 17. A. Polak-Płomińska, M. Misiorny, I. Weymann
  Spin-resolved dynamical conductance of a correlated large-spin magnetic molecule
  Phys. Rev. B 95, 155446 (2017)
 18. I. Weymann, K. P. Wójcik
  Transport properties of a hybrid Majorana wire-quantum dot system with ferromagnetic contacts
  Phys. Rev. B 95, 155427 (2017)
 19. K. Wrześniewski, P. Trocha, I. Weymann
  Current cross-correlations in double quantum dot based Cooper pair splitters with ferromagnetic leads
  J. Phys.: Cond. Matter 29, 195302 (2017)
 20. S. Głodzik, K. P. Wójcik, I. Weymann, T. Domański
  Interplay between electron pairing and Dicke effect in triple quantum dot structures
  Phys. Rev. B 95, 125419 (2017)
 21. K. Bocian, W. Rudziński
  Photon-assisted tunneling in a hybrid junction based on a quantum dot coupled to two ferromagnets and a superconductor
  Phys. Stat. Sol. (b) 254, 1600206 (2017)
 22. A. Polak-Płomińska, I. Weymann
  Pauli spin blockade in double molecular magnets
  Phys. Rev. B 94, 035422 (2016)
 23. A. Polak-Płomińska, I. Weymann
  Magnetic Field Effects on Tunnel Magnetoresistance of a Coupled Carbon-Nanotube-Molecular-Magnet System
  IEEE Trans. Magn. 52, 4400304 (2016)
 24. T. Domański, I. Weymann, M. Barańska, G. Górski
  Constructive influence of the induced electron pairing on the Kondo state
  Sci. Rep. 6, 23336 (2016)
 25. I. Weymann
  Boosting spin-caloritronic effects by attractive correlations in molecular junctions.
  Sci. Rep. 6, 19236 (2016)
 26. I. Weymann, K. P. Wójcik
  Andreev transport in a correlated ferromagnet-quantum-dot-superconductor device
  Phys. Rev. B 92, 245307 (2015)
 27. A. Polak-Płomińska, I. Weymann
  Nontrivial magnetoresistive behavior of a single-wall carbon nanotube with an attached molecular magnet
  Phys. Rev. B 92, 205419 (2015)
 28. I. Weymann, J. Von Delft, A. Weichselbaum
  Thermalization and dynamics in the single-impurity Anderson model
  Phys. Rev. B 92, 155435 (2015)
 29. M. Misiorny, J. Barnaś
  Spin and Charge Transport in a Magnetic Tunnel Junction with Magnetic Impurities Embedded in the Tunnel Barrier
  Acta Phys. Pol. A 128, 196 (2015)
 30. M. Misiorny, I. Weymann, J. Barnaś
  Signatures of Transverse Magnetic Anisotropy in Transport through a Large-Spin Molecule in the Kondo Regime
  Acta Phys. Pol. A 128, 200 (2015)
 31. A. J. Keller, L. Peeters, C. P. Moca, I. Weymann, D. Mahalu, V. Umansky, G. Zarand, D. Goldhaber-Gordon
  Universal Fermi liquid crossover and quantum criticality in a mesoscopic system
  Nature 526, 237 (2015)
 32. K. Wrześniewski, I. Weymann
  Spin effects in transport through triangular quantum dot molecule in different geometrical configurations
  Phys. Rev. B 92, 045407 (2015)
 33. P. Trocha, I. Weymann
  Spin-resolved Andreev transport through double-quantum-dot Cooper pair splitters
  Phys. Rev. B 91, 235424 (2015)
 34. K. P. Wójcik
  Ferromagnets-induced splitting of molecular states of T-shaped double quantum dots
  Eur. Phys. J. B 88, 110 (2015)
 35. K. P. Wójcik, I. Weymann
  Two-stage Kondo effect in T-shaped double quantum dots with ferromagnetic leads
  Phys. Rev. B 91, 134422 (2015)
 36. K. Wrześniewski, I. Weymann
  Current Suppression in Transport Through Triple Quantum Dots Coupled to Ferromagnetic Leads
  Acta Phys. Pol. A 127, 460 (2015)
 37. A. Polak-Płomińska, I. Weymann
  Spin-Dependent Transport through a Single-Wall Carbon Nanotube Quantum Dot with an S=1 Molecule
  Acta Phys. Pol. A 127, 475 (2015)
 38. K. Bocian, W. Rudziński
  Phonon-assisted Andreev reflection in a hybrid junction based on a quantum dot
  Eur. Phys. J. B 88, 50 (2015)
 39. M. Misiorny, I. Weymann
  Transverse anisotropy effects on spin-resolved transport through large-spin molecules
  Phys. Rev. B 90, 235409 (2014)
 40. K. P. Wójcik, I. Weymann
  Perfect spin polarization in T-shaped double quantum dots due to the spin-dependent Fano effect
  Phys. Rev. B 90, 115308 (2014)