Finished projects

Majorana fermions in transport through correlated nanoscale systems
NCN Opus 15
Funded by National Science Centre Poland.
More about this project
Nonequilibrium phenomena and dynamics in nanoscale systems
NCN Opus 14
Funded by National Science Centre Poland.
More about this project
Nierównowagowa polaryzacja spinowa indukowana oddziaływaniem spin-orbita
Grant 'Iuventus Plus' (edycja 2014)
Funded by Polish Ministry of Science and Higher Education.
Efekty spinowe w transporcie przez pojedyncze magnetyczne molekuły z poprzeczną anizotropią magnetyczną
Grant 'Iuventus Plus' (edycja 2014)
Funded by Polish Ministry of Science and Higher Education.
Theoretical studies of transport in magnetic nanostructures
NCN Sonata Bis
Funded by National Science Centre.
More about this project