Finished projects

Spinowe efekty w transporcie przez kropkę kwantową sprzężoną z magnetycznymi elektrodami
Grant promotorski
Funded by Polish Ministry of Science and Higher Education.
Spin Current Induced Ultrafast Switching (SPINSWITCH)
Marie Curie Research Training Network
Funded by European Union.
External link
Transport elektronowy i indukowana prądem dynamika spinowa w magnetycznych układach nanoskopowych
Grant badawczy
Funded by Polish Ministry of Science and Higher Education.